klip's logo

ZÓ klips

 
 
informace na pravém místě
 
 
left picture

stávající systémy (média)Na základě četných pozorování zcela jasně vychází, že zákazníci v prodejním místě mají jen velmi málo času sledovat propagační předměty, které nejsou v jejich přímém zorném poli:


   

klasické letáky musí zákazník nejprve přečíst, zapamatovat si jejich obsah a posléze hledat cestu k inzerovaným produktům.

   

systémy podlahové reklamy jsou zase náročné na údržbu a jejich životnost je omezena frekvencí návštěvníků. Navíc jsou účinné v šikmém pohledu (ze schodů apod.), nebo v kombinaci s jiným propagačním předmětem.


V porovnání s ostatními reklamními médii:

TV
 • nízká možnost selekce příjemců
 • vysoké absolutní náklady
 • přeplněnost reklamou
 • menší soustředěnost při sledování obrazovky
 • geografické cílení je téměř nemožné, lze působit hlavně celoplošně
rozhlas
 • nemožnost zobrazit výrobek
 • méně vhodný pro přenos vyššího množství informací
 • nižší soustředěnost a schopnost zaznamenat obsah zprávy
 • přeplněnost reklamou
 • udržení informace v paměti je kratší (příjemce se při poslechu věnuje jiným činnostem)
tisk
 • krátká životnost informace (dle periodicity tisku)
 • relativně vysoký náklad
 • neumožňuje předat informaci v momentě nákupu


Objednávka
Poptávka


Písemný dotaz
Písemný dotaz


Telefonní diskuse
Telefonní diskuse


ZÓ žurnál - logo
ZÓ žurnál vstup
pro zákazníky:
Pokud ještě nemáte své osobní heslo, kontaktujte ZÓ koordinátora